ลงทะเบียน การประชุมปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร ด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
ตำแหน่ง
เบอร์โทร (ที่สามารถติดต่อได้)
รุ่นที่ 1 :: วันที่ 8 มิถุนายน 2556
รุ่นที่ 2 :: วันที่ 9 มิถุนายน 2556
 
แจ้งด่วนที่สุด!!!!

เนื่องจากในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2556 กลุ่มสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะทำการปิดระบบล้างข้อมูลและนำเข้าข้อมูลจากสิ้นปีการศึกษา 2555 ไปเป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 1
จึงไม่สามารถดำเนินการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2556 ได้ จึงขอเลื่อนการอบรมจากเดิม
            รุ่นที่ 1 วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นวันที่ 8 มิถุนายน 2556
            รุ่นที่ 2 วันที่ 2 มิถุนายน 2556 เป็นวันที่ 9 มิถุนายน 2556
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนกัลยาณวัตร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม ได้เพียงโรงเรียนละ 1 คน เท่านั้น!!!!!!

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'planspm25_admin'@'localhost' (using password: YES) in /home/planspm25/domains/planspm25.com/public_html/training/connect.php on line 3
ติดต่อ server ไม่ได้